Колебанията, страховете и усмивките

Лицата зад думите

Искаме да покажем лицата зад информацията, която предлагаме. Затова се срещаме със семейства, в които растат деца с различни увреждания, посещаваме центрове и предоставяме информация за специализирани програми, които могат да породят нови идеи и да създадат допълнителни шансове. Вярваме, че ако натрупаният опит бъде споделен, той става многократно по-полезен. Тук можете да намерите истории от различни краища на България и от други страни ‑ за възможностите, отношението, препятствията, клишетата и голямата гордост от всяка стъпка напред.