Всички деца са специални

Защо създадохме Мое дете

Истината е, че някои деца имат нужда от повече подкрепа. Този сайт е за хората, които отглеждат, подкрепят или обучават деца с увреждания, деца със специални потребности или деца в риск. Тук ще намерите полезна информация за децата с увреждания. Предоставяме база данни за съществуващите и работещи в сферата организации, сдружения и центрове. Описали сме действащото българско и международно законодателство за правата на децата с увреждания и на тези, които се грижат за тях. Събрали сме различни истории – от България и от други страни, за да можем да сравним действителността, но и за да покажем голямото щастие въпреки всички трудности. Като стана дума за сравнения – тук можете да намерите интересни статистически данни не само от България, както и кратки обобщения на актуални научни изследвания за развитието и възможностите на децата с увреждания.

Вярваме, че всяко дете заслужава да получи възможност да развие потенциала си. През ХХІ в. психологията и медицината знаят все повече за това, какво помага и какво пречи на детето да се развива добре. Но ако тези знания не стигат до конкретно дете, те нямат смисъл. Ние от Мое дете смятаме, че е недопустимо дете да бъде изоставено заради липса на информация. Затова тук събираме примери и данни за предимствата на доброжелателната семейна среда, за големите, но преодолими трудности и препятствия при отглеждането на дете с увреждане и за това, как човек може да се справи с тях.

Коментари

kalina

(10 June, 2013, 11:31 pm)

успех в това начинание!