Карта

Тази карта е интерактивна. Тя ще Ви "отведе" до точния адрес на близо 500 организации, сдружения и центрове, които предлагат конкретна, практическа помощ - подслон, рехабилитация или мобилни услуги.

Това са повече половината от всички (почти 900) организации, събрани в нашата база данни и въпреки това картата ясно показва още нещо - къде услугите за директна помощ са малко или изобщо липсват.

 

 

  Защитено жилище, наблюдавано жилище, преходно жилище
  Дневен център за деца
  Приют
  Кризисен център
  Център за настаняване от семеен тип
  Център за социална рехабилитация и интеграция
  Мобилна услуга
  Дневен център за възрастни