Децата с увреждания са преди всичко деца

Правата ни

Всеки има право да намери своето място в обществото. Някои физически или психически ограничения водят до необходимостта от допълнителна правна защита или подкрепа. Законодателството цели да защити правата на всички граждани независимо от техните ограничения и да подкрепи интеграцията на хората с увреждания. Какви са правата ни, кога са нарушени, как да ги защитим и какви правила да спазваме, за да направим избора си? Как да различим дискриминацията, каква помощ можем да получим, кога и как да си помогнем сами и кога да се обърнем към друг? Какви са задълженията на държавата и отговорностите на общината? Тук сме събрали информация за българското и международното законодателство за хората с увреждания.

От юриста

Знайте правата си. Не се страхувайте да задавате въпроси на професионалисти, но не приемайте отрицателно отношение или "няма да стане" за адекватни отговори, особено ако знаете, че имате право! Особено много внимавайте за сроковете и за процесуалните детайли, които лесно се изплъзват и провалят и най-обещаващата битка!

Анета Генова