Децата с увреждания са преди всичко деца

Често задавани въпроси

Q:

На какви помощи имам право като родител или осиновител на дете с увреждане?

Q:

Как и къде мога да получа помощите, на които имам право?

Q:

Какво да направя, ако ми бъде отказано подпомагане като родител или осиновител на дете с увреждане?

Q:

Какво да направя, ако услугата, която ми е необходима като родител или осиновител на дете с увреждане, не съществува в общината, в която живея?

Q:

Зависи ли подпомагането за отглеждане на дете с увреждане от доходите на семейството?

Q:

Има ли детски градини или училища, в които имат право да откажат да приемат детето ми, ако то е с увреждане?

Q:

Какво да направя, ако отказват да запишат детето ми в детската градина/училището, което съм избрал като родител, но се посочват причини, различни от увреждането на детето ми?

Q:

Кой отговаря за т.нар. „достъпна среда“, т.е. за инфраструктурата в детските градини, училищата и другите обществени сгради, за обществения транспорт и градската среда – изобщо за възможността на хора със специални потребности да ползват тази инфраструктура?

Q:

Какво да направя, ако детската градина или училището, където искам да запиша детето си с увреждане, няма необходимата инфраструктура за достъп?

Q:

Как да заведа дело за дискриминация?