Кой, къде, какво,
за кого

Пълен списък със събития

Тук ще намерите информация за срещи, лекции, курсове и други събития, които биха представлявали интерес за родители, педагози, медицински работници и други хора, ангажирани в интеграцията на деца с увреждания. Ако организирате или знаете за събитие, което ние сме пропуснали, моля, пишете ни.

Принтирай

13.09.2014 - Доброволческа инициатива 2014
София

Конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи в България през тази година.

03.09.2014 - Готови за успех

Стипендиантска програма на Фондация Помощ за благотворителността в България подкрепя образованието на деца и младежи без родители, отраснали в дом или при роднини. Изискването е за успех поне 5.50 за учениците и 5.00 за студентите. Всичко за условията и кандидатстването [тук].

01.09.2014 - Конкурс "В подкрепа на детската безопасност"
София

ДАЗД събира инициативи, програми и проекти, реализирани през 2014 г. и свързани с превенция на децата от злополуки и наранявания, вкл. отстраняване на опасностите от бита средата, в която децата живеят. 
Условия и заявления [тук]

30.07.2014 - Вашето събитие

Съвсем лесно можете сами да регистрирате събитие или кампания, които организирате или за които знаете - [тук]

28.07.2014 - Наблюдение на новите резидентни услуги

В подкрепа на общините ДАЗД започва мониторинг на грижата за децата и младежите с увреждания, настанени в центровете от семеен тип. От 28 юли до 6 август е планирана проверка на 10 ЦНСТ в Перник, Ямбол, Силистра, Червен бряг, Пловдив и Русе. Целта на наблюдението е да се провери спазването на правата на децата и младежите в процеса на извеждането им от специализираните институции.

28.07.2014 - Конкурс за социални предприемачи

Търсят се иновативни социални идеи, които да подобрят живота на децата в България. Конкурсът е част от проекта Промяната. Кандидастването става онлайн [тук].

30.06.2014 - Втора "Седмица на общуването"
Банско

Програмата е в две части - за специалисти и за родители. За първи път в България се организира семинар за основни техники по програмата Son-rise, гост-лектор ще бъде лицензиран представител на тази програма. Son-rise е насочена към деца и възрастни от аутистичния спектър. Ще бъде представена и програмата МАКАТОН - лицензирана версия на български език.

Принтирай