Кой, къде, какво,
за кого

Пълен списък със събития

Тук ще намерите информация за срещи, лекции, курсове и други събития, които биха представлявали интерес за родители, педагози, медицински работници и други хора, ангажирани в интеграцията на деца с увреждания. Ако организирате или знаете за събитие, което ние сме пропуснали, моля, пишете ни.

Принтирай

05.07.2013 - Летен лагер
до Пловдив, хотел Росица, с. Лилково

Гост лектор на лагера ще е Лиса Хаторн, специалист по ранно детско развитие.

СРДСД поема разходите за нощувка и храна. Желаещите трябва да декларират своето участие с еднократна вноска от общо 20 лв за цялото семейство по банковата сметка на сдружението.

01.07.2013 - Лятно училище за деца с дислексия
Варна, Варна

Проектът "Лятно училище Задачка с усмивка" предлага на учениците със СОП двумесечен курс на обучение през ваканцията по основни учебни дисциплини – Български език, Математика и Човекът и природата. В училището се предвижда и работа с родителите на деца със СОП, като тук акцентът е върху методи, които самите те могат да използват, за да помагат на децата си у дома. Предвижда се в проекта да се включат 30 деца, разделени на три групи според възрастта си. Проектът се прави за втора поредна година.

28.06.2013 - Планиране с акцент върху личността като иновативен подход при работа с деца и младежи
София, "София Принцес Хотел"

Всички деца в България имат право да изразят своето мнение и да бъдат чути, когато се вземат решения, касаещи техния живот. Когато ние планираме дейности, цели и бъдещето на нашите целеви групи или потребители на социални услуги, е необходимо да създадем възможности те да дадат своя глас, да изразят мнение и да се включват в процеса на вземане на решения. Но как да постигнем това в работата си с деца и младежи от всички социални групи с или без увреждания? В процеса на закриването на големите институции, какви практики можем да прилагаме в услугите в общността, за да включим децата и младежите в процеса на планиране, да поощрим тяхното самоопределение и да повишим самочувствието им? Възможен ли е процесът на социално включване и на овластяване на неовластените без тяхното участие? Дали този процес ще доведе до желания резултат, ако някой взема решенията вместо клиента относно собствения му живот? Фондация „Сийдър” има удоволствието да ви покани на еднодневна конференция, на която ще представи и предложи за обсъждане резултатите от проекта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, „Участието на потребителите в процеса на вземане на решения – стъпка към пълна социална интеграция”.

27.06.2013 - Да танцуваме заедно
Варна, Dance Palace Varna

Забавна и полезна среща-урок по танци в Dance Palace Varna. Ръководител на групата е Веселка Кателиева. 

27.06.2013 - Дискусионен форум по проблемите на родителството
, хотел "Арена Ди Сердика", ул. "Будапеща" 2-4

Целта на събитието е да даде гласност и яснота на проблема за насилието над деца в следствие на неподходящи възпитателни мерки и да потърси възможности за превенция на насилственото отношение в семейна среда. Форумът ще предостави пространство за споделяне на добри практики и опит в работата с родители, като представи различни гледни точки към проблема.

Форумът се провежда в рамките на проект “Позитивни подходи за превенция на насилието над деца”, осъществяван от Фондация “Партньори-България” с подкрепата на Фондация ОУК.

27.06.2013 - Конференция "Чуй детето"
София, Резиденция "Бояна"

Заключителна Национална конференция "Чуй детето" за резултатите от процеса на реформа на нагласите, нормативната уредба и промяна на практиката за разпити на деца, жертви и/или свидетели на насилие, за целите на правосъдието. В рамките на конференцията ще бъде представен натрупаният опит на организацията в практиката по прилагане на дружелюбно за децата правосъдие и участието им в правни процедури.

14.06.2013 - Да танцуваме заедно
Варна, Dance Palace Varna

Забавна и полезна среща-урок по танци в Dance Palace Varna. Ръководител на групата е Веселка Кателиева. 

Принтирай